LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Luật số: 39/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Loại văn bản Luật,
Trích yếu Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi số 39/2013/QH13 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc,hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
Xem văn bản Xem Online
Tải về