Tập huấn trang cổng thông tin điện tử

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 30 tháng 1 năm 2018 trường tiểu học Nguyễn Văn Trổi có một trang thông tin điện tử.

Nơi đây sẻ ghi lại những hình ảnh, những hoạt động dạy và học của thầy và trò