Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QCQL - KHGD2122 07/03/2022 Quy chế, Quyết định, Văn bản khác, QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022
QCQL - KHGD212222 07/03/2022 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế quản lý kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022
QCDC2122- NVT 11/10/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quyết định và quy chế dân chủ trường TH Nguyễn Văn Trỗi. Năm học 2021 - 2022
QC-NVT 10/10/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế làm việc
THNV2122 15/09/2021 Kế hoạch, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 - 2022
QCCM - NVT 10/09/2021 Văn bản khác, Quyết định chế chuyên môn năm học 2021 - 2022
QCCM - NVT 10/09/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế chuyên môn triển khai cho năm học 2021 - 2022
BAOCAOTSTT2122 30/08/2021 Báo cáo, Tờ trình, Văn bản khác, Báo cáo tuyển sinh trái tuyến năm học 2021 - 2022
QĐ BHUXVH TH 2122 10/09/2020 Quyết định, Văn bản khác, QĐ Về việc ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi