Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QCQL - KHGD2122 07/03/2022 Quy chế, Quyết định, Văn bản khác, QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022
QCQL - KHGD212222 07/03/2022 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế quản lý kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022
KHKTNB NVT 15/10/2021 Kế hoạch, Quyết định, Kế hoạch kiểm tra nội bộ. Năm học 2021 - 2022
2074 11/10/2021 Chỉ thị, Về việc áp dụng chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thị xã
QCDC2122- NVT 11/10/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quyết định và quy chế dân chủ trường TH Nguyễn Văn Trỗi. Năm học 2021 - 2022
QC-NVT 10/10/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế làm việc
THNV2122 15/09/2021 Kế hoạch, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 - 2022
QCCM - NVT 10/09/2021 Văn bản khác, Quyết định chế chuyên môn năm học 2021 - 2022
QCCM - NVT 10/09/2021 Quy chế, Văn bản khác, Quy chế chuyên môn triển khai cho năm học 2021 - 2022
BAOCAOTSTT2122 30/08/2021 Báo cáo, Tờ trình, Văn bản khác, Báo cáo tuyển sinh trái tuyến năm học 2021 - 2022
Số: 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông báo, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các trường tiểu học công lập Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29; Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28; Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27. Giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; Giáo viên tiểu học hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29 như sau: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021.
QĐ BHUXVH TH 2122 10/09/2020 Quyết định, Văn bản khác, QĐ Về việc ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Trang 1 / 212»