Giới thiệu

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được thành lập từ năm 1976 là cái nôi đầu tiên của xã Cư Bao đến nay là 40 năm hình thành và phát triển ,trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2008. Trong những năm gần đây phong trào dạy và học của trường ngày một lớn mạnh .Bốn năm liên tục trường đạt tập thể lao động xuất sắc . Được tặng bằng khen của UBND tỉnh . Năm học 2017 – 2018 trường có 15 lớp với 400 học sinh và 34 cán bộ công nhân viên ,bên cạnh phong trào dạy và học nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa thiết thực giúp học sinh tích cực tham gia nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em giúp các em mạnh dạn tự tin hơn .Các đoàn thể trong nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ tạo được phong trào thi đua trong dạy học , tương trợ giúp đỡ nhau trong đời sống hằng ngày , cùng nhau chia sẻ công việc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm học…